SKYLTAR PRODUCERADE I PROJEKTET

 

Demonstrationsplatser

Generella skyltar

Översiktlig skylt – klicka för att öppna.

Åtgärder i projektet, Västkusten

Åtgärder i projektet, Västkusten

 

Klicka här för större format. 

Åtgärder i Blekinge och Stockholms län

Åtgärder i Blekinge och Stockholms län

Klicka här för större format .

Åtgärderna i de olika länen är lika, men i Halland och Västra Götaland använder man även bränning av ljunghedar som en
restaureringsåtgärd. I Blekinge och Stockholm har trädklädda betesmarker restaurerats.

 

Projektområden – områdesspecifika skyltar

Västra Götalands län:

Härmanö (SE0520020)

Härmanö (SE0520020)

Natura 2000-området Härmanö är en av Orust kommuns öar.

Klicka här för högre upplösning

 

Rörö, Sälöfjorden (SE0520036)

Rörö, Sälöfjorden (SE0520036)

Rörö ingår I Natura 2000-området Sälöfjorden och hör till Öckerö kommun. Kommunen har 10 bebodda öar och ligger strax utanför Göteborg.

Klicka här för högre upplösning

 

Långegärdesholmen

Långegärdeholmen, Koster (SE05200133)

Långegärdeholmen är ett område på västra sidan av Koster i Norra Bohuslän.

Klicka här för högre upplösning

 

Tjurpannan

Tjurpannan (SE0520187)

Tjurpannan är en halvö som ligger strax norr om Grebbestad  i Tanums kommun.

Klicka här för högre upplösning

 

Hallands län:

 

Översiktsskylt Grace i Halland

Värdefulla kusthedar

Kungsbackafjordens öar

Vendelsö reservatsskylt

Balgö reservatsskylt

Blekinge län:

Tromtö-Almö (SE0410042)

Tromtö-Almö (SE05 410042 )

Tromtö-Almö ligger i Blekinge skärgård

Klicka här för högre upplösning

 

Karlskronas östra skärgård

Karlskrona östra skärgård

Klicka här för högre upplösning

 

Stockholms län:

Arholma-Ido

Arholma-Idö

Natura 2000-området ligger i Stockholms norra skärgård utanför Nynäshamn

Klicka här för högre upplösning