• testbild7
  • testbild2
  • testbild3
  • testbild4
  • testbild5
  • webbsida
  • testbild

    GRACE-projektet Slutseminarium - Båt till Vendelsö för guidning I projektets röjda områden

Life-projektet GRACE räddar sällsynta växter och djur i skärgården

Projektet har röjt, bränt och släppt på djur för att få tillbaka blomstrande ängs- och betesmarker på 41 öar! Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Halland, Blekinge och Stockholms län och Skärgårdsstiftelsen ingick i projektet. Projektbudgeten var 8,5 miljoner Euro och EU:s  Life fond bidrar med 50 %. Projektet startade i november 2010 och avslutades i april 2016.

Läs mer om projektet och dess aktiviteter

Läs mer

Senaste inlägg

Stallet på Arholma-

Nov 11, 2016

LYCKAT BETE I GRACE PROJEKT – ARHOLMA-IDÖ

Blommande hagar på Arholma-Idö. Foto Mats Nordin.

I naturreservat Arholma-Idö har …

Åren med GRACE på Hällsö

Nov 9, 2016

Kort översikt av åtgärderna på Hällsö, Tanumskusten (SE0520150), 2011 to 2016

Read More

Slutseminarium i GRACE-projektet

Sep 11, 2015

Rörö har stora arealer av mosaikmarker där ljung och artrika gräsmarker …

Slutseminarium GRACE

Jun 15, 2015

Vendelsö

Nu är det snart dags för GRACE-projektets slutseminarium med exkursioner. Slutseminariet kommer att hållas i Göteborg den 26-28 augusti …

Samarbetspartners