Nu flyttar en del av Arholmas djurbesättning till Idö

Posted on maj 16, 2017

Släpp korna loss nu är det vår

Kor lastade på färjan till Idö

Kor lastade på färjan till Idö

Färjan snart frame - tala om ko-lugn

Färjan snart frame – tala om ko-lugn

I land på Idö

I land på Idö

 

Jonny Nord djurhållare på Arholma släpper kor på Idö

Lördagen den 13 maj 2017 fraktades årets flock av nöt till Idö kor ,tjur ,ungdjur och kalvar totalt 50 individer för att beta
där till senare delen av oktober. Årets flock är betydligt större än tidigare år för att vi ska få ett bra betestryck på de
marker som är restaurerade genom Graceprojektet. Möjligheten att kunna hålla tillräckligt antal djur för en bra beteshävd
på Arholma och Idö har möjliggjorts genom satsningen inom Graceprojektet att bygga den fina ladugård och
gödselvårdsanläggning som nu finns på Simesgårdem. Genom de här satsningarna har naturvårdsarbetet fått ett stort lyft
inom Arholma-Idö naturreservat vilket är mycket stimulerande. Nu får vi hoppas bå lite regn och värme också så det blir
lite betestillväxt.

Klicka på länken för högre upplösning

 

Kor till Idö