Stallet på Arholma-

Posted on Nov 11, 2016

LYCKAT BETE I GRACE PROJEKT – ARHOLMA-IDÖ

Betesmark på Arholma

Blommande hagar på Arholma-Idö. Foto Mats Nordin.

I naturreservat Arholma-Idö har drygt 40 kor betat under sommaren. Länsstyrelsen i Stockholm har under fem år gjort en stor satsning på att restaurera igenvuxen betesmark på fyra olika naturreservat. Betesdjur har hjälpt till att hålla markerna öppna under sommaren.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Betesdjuren har gjort ett bra arbete med att beta så att vi ska få tillbaka våra blommande ängar, säger Mats Nordin, Länsstyrelsen i Stockholm.

 

Kor beskurenArbete väl utfört av betesdjuren på Arholma-Idö. Foto Jonny Nord, Skärgårdsstiftelsen

Nu har vintern kommit och det är dags för djuren att vila. De kan bo kvar på ön tack vare det nya stallet som rymmer 35 djur. Jonny Nord på Skärgårdsstiftelsen tar hand om inkvarteringen och ser till att djuren kommer ut på nya betesuppdrag sommaren 2017.

 

korarholmaidostall

Nya stallet för betesdjur på Arholma. Foto Jonny Nord, Skärgårdsstiftelsen