Graceprojektets guidningar i projektområdena och information om restaureringsåtgärderna

Respektive län har anordnat guidningar. Projektet avslutades under första halvåret 2016. Graceprojektet har genomfört totalt 134 guidade turer där sammanlagt 3 015 personer deltagit. Guidningar genomförs i flera av Grace-projekten även efter projektets avslut. Både allmänhet, organisationer, kommuner mm besöker våra guidningar.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (Bohuskusten)

Västra Götalands län samarbetar med Västkuststiftelsen som anordnar guidningar i reservaten.  Västkuststiftelsen förvaltar många av länets naturreservat. På stiftelsens webbplats kan du hitta mer information.

 

Tidigare evenemang:

Life-firande

GRACE-projektet firande LIFE-fondens och Natura 2000-nätverkets 20 års jubileum under år 2012. Vi firade med att inviga en ny utställningsdel om LIFE-projektet GRACE på Ronneby naturum. Fyra jubileumsguidningar hölls.

Härmanö 12 maj 2012

Härön 13  maj 2012

Rörö (Sälöfjorden 6 juni 2012)

Utlängan 6 juni 2012

 

Life-fonden firas på Härmanö den 12 maj 2012

Den 12 maj guidades 11 personer på Härmanö av Gunilla Olander och Berth Kullholm. Vandringen gick över GRACE-land där gruppen fick studera vårblommor och fick se de nyröjda och nybrända områdena. Den berömda saffsan visades upp. Efter promenaden firande man Life-och Naturas 20 års jubileumt med att grilla korv.

Berth Kullholm visar dagens rutt  
Bernt Kullholm visar vart dagens guidning går

Ett bränt område (foto G. Olander)

Gruppen är samlad vid bryggan

Saffsan har klarat branden
(foto G Olander)

Life-fonden firas på Härön den 13 maj 2012

En solig lördag i mitten av maj samlades 19 personer vid färjan i Kyrkesund för att guidas på Härön av Anita Allendes som är aktiv i Tjörns Naturskyddsförening. Lisa Karnfält mötte upp gruppen i det område där röjningar och bränning påbörjats inom Grace-projektet. Hon berättade om Natura 2000, Life-fonden och Grace-projektet. Gruppen fick en beskrivning av hur man restaurerar betesmarker och även om den ljungbränning som gjorts tidigare under våren. Gruppen vandrade vidare till gården ”Ängen” där de åt sin matsäck och Grace-projektet bjöd på en välkommen tårta för att fira Life-fonden och Natura-2000-nätverkets 20-års jubileum. Gullvivorna blommade överdådigt. Under vandringen tillbaka till färjan stannade gruppen och tittade på många växter, bl.a. jungfrulin och kattfot. De tittade även på med vresros längs stränderna och problemen med sopor som flyter iland.
Lisa Karnfält berättar om röjningen  

Den historiskt intressanta
gården ”Ängen”

Gården Ängen

Gullvivorna blommar på det
nybrända området
Gullvivorna blommar

Jubileumsfirande med tårta
Efter vandringen firar gruppen med tårta

Life-fonden firas på Rörö 19 maj 2012

Drygt 75 personer samlades under pingsthelgen på Rörö för att delta i firandet av tjugoåringarna Life-fonden och Natura 2000. Reservatsförvaltaren Västkuststiftelsen som fyller 50 år höst firades också. Vi startade i öns vackra hamn med en kopp kaffe på cafeet. Efter en presentation av jubilarerna och GRACE-projektet gav Roy Andersson en historisk tillbakablick av livet på ön och hur det ser ut idag. Roy som utfört bränningen, förklarade varför man bränt och röjt under vintern. Besökarna ställde många frågor om det fortsatta restaureringsarbetet och framtiden för betesmarkerna.

Samling i hamnen

Roy Andersson, overonwest guidar
gruppen

Rörö har en välbesökt gästhamn

Introduktion till GRACE-vandringen

Gruppen går över de brända områdena

Roy beskriver restaureringsarbetet

Slutligen firar vi med grillad korv

Vårblommor på Rörö, en målbild
för GRACE

Life-fonden firas på Utlängan

En solig dag i Stenshamn i Karlskronas yttre skärgård samlas en grupp för att fira Life-fondens jubileum och presentera GRACE-projektet för boende och andra intresserade.Vi tar oss ut till Utlängan. Med hjälp av proffesor Urban Emanuelsson (SLU) och hans kollegor informerades om Graal-projektet, ett projekt som försöker finna en metod att åldersbestämma öns gamla trädstumpar. På ön har man nyttjat ekarna för stubbskottsbruk och forskningsgruppen hoppas nu kunna ange trädens ålder. Projektledningen möttes av höga förväntningar på GRACE-projektet och såg fram emot ett öppnare och mer tillgängligt landskap. Utlängan ligger i skärgården utanför Torhamn i Karlskronas kommun.
Professor Urban Emanuelsson inleder


En intresserad publik har samlats