Nu flyttar en del av Arholmas djurbesättning till Idö

Posted on maj 16, 2017

Släpp korna loss nu är det vår   Jonny Nord djurhållare på Arholma släpper kor på Idö Lördagen den 13 maj 2017 fraktades årets flock av nöt till Idö kor ,tjur ,ungdjur och kalvar totalt 50 individer för att beta där till senare delen av oktober. Årets flock är betydligt större än tidigare år för att […]

Stallet på Arholma-

Posted on Nov 11, 2016

LYCKAT BETE I GRACE PROJEKT – ARHOLMA-IDÖ Blommande hagar på Arholma-Idö. Foto Mats Nordin. I naturreservat Arholma-Idö har drygt 40 kor betat under sommaren. Länsstyrelsen i Stockholm har under fem år gjort en stor satsning på att restaurera igenvuxen betesmark på fyra olika naturreservat. Betesdjur har hjälpt till att hålla markerna öppna under sommaren. – […]

Åren med GRACE på Hällsö

Posted on Nov 9, 2016

Kort översikt av åtgärderna på Hällsö, Tanumskusten (SE0520150), 2011 to 2016 Överst – kurs hur man hanterar en slåtterbalk för de boende på Hällsö High land cattle betar och skapar rätt förhållande för bastardsvärmaren Nederst – Avslutande möte med referensgruppen En solig dag i maj 2016, träffades projektets referensgrupp i Västra Götaland. Vi startade på Tjurpannan och och tog oss därefter […]

Slutseminarium i GRACE-projektet

Posted on sep 11, 2015

Rörö har stora arealer av mosaikmarker där ljung och artrika gräsmarker ligger insprängda mellan bergen  GRACE-projektets slutseminarium gick av stapeln den 26-28 sugusti 2015. Seminariet hölls i Göteborg med exkursioner till GRACE-områdena. På Rörö (Natura 2000-området Sälöfjorden) guidade Roy Andersson och Hans Alexandersson och på Vendelsö (Natura 2000-området Vendelsöarna) guidade Krister Larsson och Jeanette Hansson. Landshövdingen i Västra […]

Slutseminarium GRACE

Posted on jun 15, 2015

Vendelsö Nu är det snart dags för GRACE-projektets slutseminarium med exkursioner. Slutseminariet kommer att hållas i Göteborg den 26-28 augusti 2015. Seminariet kommer att fokusera på betesdjurens betydelse för det öppna landskapet och bevarande av biologisk mångfald. En exkursion går till Rörö (Natura 2000-området Sälöfjorden) och en går till Vendelsö I Halland. Den 10 September […]

Adam och Eva blommar åter på Björnön i Blekinges skärgård

Posted on maj 20, 2015

Stora röjningsinsatser har genomförts på ön Björnön där främst kraftiga, mycket täta och stora slånbuskage röjts bort och eldats upp. Orkidén Adam och Eva reagerade genast på ljuset och blommar nu åter på ön.

Stallet på Arholma invigdes 27 april 2015

Posted on maj 11, 2015

Lena Nyberg, Vd Skärgårdsstiftelsen och Mats Nordin, Länsstyrelsen i Stockholms län inviger det nybyggda stallet på Arholma i Stockholms norra skärgård Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län har kämpat hårt med stallbygget på Arholma. När nu stallet efter många motgångar står på plats är vi mycket glada och stolta! Stallet är en förutsättning för att kunna restaurera […]

Restaureringarna är i slutfasen

Posted on Dec 18, 2014
Restaureringarna är i slutfasen

Mycket av röjningsarbetet är nu inne i slutfasen i många av GRACE-projektets områden. Under vintern passar man på att elda mycket av det material som inte kan forslas bort eller komma till användning på annat sätt. Så här års är det mindre risk att djur och insekter kommer till skada och det är också säkrare […]

Nu byggs stallet på Arholma!

Posted on Dec 9, 2014

    Nu har gjutningen av plattan till ladugården startat! Vi fick över fyra betongbilar, varav en med pump med lastfärjan Belinda. Det är en femtedel av totala  betongmängden för ladugård och gödsellagun. I morgon kommer ett tjugotal betongelement à 3,5 ton och på torsdag mera betong.    

Life+-projekten nätverkar i Östergötland

Posted on Nov 6, 2014

Senhöst, duggregnet faller. Inget som bekymrar Life-projekten. Ute på Eknön guidar Martin Larsson, från Länsstyrelsen i Östergötland runt en intresserad grupp. Diskussionerna går heta och vi delar kunskaper med varandra. Årets nätverksträff för Life-projekten arrangerades av Life+-projektet Life Coast Benefit på Husby Säteri utanför Söderköping. Anneli Lundgren stod för ett strukturerad och intressant möte. Första […]