Projektet har följt upp resultatet efter röjningarna av gräsmarkerna. En sammanfattning av uppföljningsresultaten som visar några av trenderna och indikationer på utvecklingen i de restaurerade områdena kommer att beskrivas här inom kort.

Uppföljningsmetod

Uppföljningsrapporter för respektive län

Västra Götaland

Hallands

Blekinge

 Stockholm

 

I Västra Götalands län har skötselplaner för framtida uppföljning tagits fram. Områdena är sorterade från norr till söder.

Koster (Långegärdesholmen)

Koster (Saltholmen)

Kosterfjorden (Ramsholmen)

Kosterfjorden (Tjälleskär)

Kosterfjorden (Filjehomen)

Tanumskusten Hällsö

Tanumskusten Otterön

Tjurpannan

Härmanö

Härön

Sälöfjorden-Klåverön

Sälöfjorden Rörö

Nordre Älvs Estuarium