GRACE-projektet har gjort restaureringsplaner för samtliga öar. Den  beskriver vad, när och hur området ska restaureras. Totalt har 35 restaureringsplaner tagits fram i projektet för sammanlagt 47 öar.

Bohuslän

[
Hällsö

Restaureringsplan Klåverön utökad 2013
Klåverön utökad 2013


Kosterfjorden-Väderöfjorden, Filjholmen


Nordre Älvs Estuarium, Hästholmarna


Tjurpannan

Härmanö


Koster, Långegärdesholmen


Koster-Väderöfjorden, Ramsholmen


Otterön


Härön


Koster Saltholmen


Kosterfjorden-Väderöfjorden, Stora Tjälleskär


Rörö

Halland


Balgö


Kungsbackafjorden (5 öar)

 


Vendelsöarna (4 öar)

 

Blekinge

Restaureringsplan Långeskär

Restaureringsplan Arpö 1
Arpö


Järkö.pdf


Långeskär

Restaureringsplan Vagnö_Sida_1
Vagnö


Björnön


Kalvö


Utlängan


Öppenskär m fl

 

Restaureringsplan Brorsö_Sida_1
Brorsö


Ljungskär


Utö

Stockholm

restaureringsplan-arholma
Arholma

 

Restaureringsplan Arholma
Idö


Fridö


Rånö Ängsholme


Villinge boskapsö