GRACE-projektets partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2 – Länsstyrelsen i Hallands län
3 – Länsstyrelsen i Blekinge län
4 – Länsstyrelsen i Stockholms län och Skärgårdsstiftelsen

GRACE-projektets Natura 2000-områden i Västra Götalands och Hallands län (nr 1-2)

1 – Västra Götalands län (Bohuskusten)(detaljkartor – se nedan)
2 – Hallands län (detaljkartor – se nedan)

GRACE-projektets områden i Blekinge län (nr 3)

GRACE-projektet områden i Stockholms län (nr 4)

Översiktskarta AB 2014

Detaljkartor

GRACE-projektets områden i Västra Götaland (Bohuskusten)

Härmanö (SE0520020)
Härön (SE05200389), Härön-historisk
Koster (SE05200133):  Långegärdeholmen och Saltholmen
Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170):  Fijlholmen
Nordre Älvs Estuarium (SE0520043) Hästholmarna
Tanumskusten (SE05201509) Otterön ; Otterön-historisk
Tjurpannan (SE0520187)

GRACE-projektets områden i Blekinge

Sonekulla (SE0410089),  Kalvö

GRACE-projektets områden i Stockholm

Tullgarn,ost (SE0110003),  Fridö
Rånö-Ängsgholme (SE01110118), Rånö-Ängsholme-översiktskarta
Villinge-Boskapsö (SE0110087)
Arholma-Idö (SE0110385)