GRACE-projektets har bestått av fyra länsstyrelser och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Den är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, är en stiftelse bildad av Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Skärgård. Huvuduppdraget är att öppna möjligheterna för alla människor att få uppleva och njuta av Stockholms skärgård med sitt leende kulturlandskap och rika möjligheter till god rekreation.

Projektledning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 45 Göteborg
010-224 4000
www.lansstyrelsen.se/vastragotland
Fanny Sahlén, projektledare 010-224 47 20
Marie Pehrsson, projektekonom 010-224 48 24

Partners

Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
010 – 224 01 18
www.lansstyrelsen.se/blekinge
Lotta Bergström, regional projektledare

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad
010 – 224 32 12
www.lansstyrelsen.se/halland
Sara Bergquist, regional projektledare

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
010 – 223 14 81
www.lansstyrelsen.se/stockholm
 Mats Nordin, regional projektledare 08-7855112

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Box 7669
103 94  STOCHOLM
08 – 440 5600
www.skargardsstiftelsen.se
Karin Strandfager, regional projektledare
08-440 5615