Rörö är Öckerös nordligast ö. Hit tar man sig med Nordöfärjorna från Burö färjeläge. Reservatet täcker större delen av den västra sidan av ön. En vacker blockstrand löper utmed hela öns västsida. Här kan man hitta utrotningshotade växter, som ostronört. Marken på ön är rik på kalk och därför finns det många sällsynta arter här. EU Life-projektet GRACE har bränt och röjt på ön. Vidsträckta ljunghedar har nu åter tagit plats efter många års igenväxning med enebuskar och träd. Mellan bergen finns gröna ängsluckor med orkidéer, brudbröd och andra intressanta växter. På den stora ängen vid Et kan man höra surret från en mängd olika biarter, som vi måste vara rädda om. Vildbin är utrotningshotade och är mycket viktiga för pollinering av vilda växter och fruktträd. Hästar och får betar markerna och håller landskapet öppet. Ön har en spännande kulturhistoria. Den berättar vi om i vår app.

laddar karta - vänta...

Vy över ljunghed o våtmark: 57.776972, 11.609993
Möddarn: 57.778909, 11.610247
Skogen: 57.780729, 11.609339
Innan bränning: 57.782007, 11.608819
Grinden: 57.775597, 11.612920
Dammen: 57.784980, 11.608184
Tomtning: 57.787582, 11.608321
Tåängen: 57.788641, 11.607661
Odlingsröse: 57.788564, 11.606103
Marrisp: 57.790762, 11.598608
Labyrint: 57.787275, 11.603447
Sandvik, ljungbränning: 57.785950, 11.602241
Stenmad: 57.780856, 11.600845
\'Rauken\': 57.780389, 11.602884
Vägskälet: 57.779791, 11.602774
Rastplats med horisont: 57.773631, 11.602764
Vy över Ers vatten: 57.772338, 11.606496
Jungfrulin och vildlin: 57.771294, 11.608074
Skyttevallen: 57.770455, 11.608291
Ersvik: 57.773556, 11.609159
Gamla dansbanan: 57.773835, 11.610104
Utsikt mot söder: 57.774518, 11.610783
Ramslök: 57.783476, 11.601348
Ersvik ängen: 57.772996, 11.608998
Demonstrationsplats: 57.775466, 11.612919