IMG_5941

Posted on sep 11, 2015

Rörö har stora arealer av mosaikmarker där ljung och artrika gräsmarker ligger insprängda mellan bergen