Rörö

Rörö är Öckerös nordligast ö. Hit tar man sig med Nordöfärjorna från Burö färjeläge. Reservatet täcker större delen av den västra sidan av ön. En vacker blockstrand löper utmed hela öns västsida. Här kan man hitta utrotningshotade växter, som ostronört. Marken på ön är rik på kalk och därför finns det många sällsynta arter här. EU […]

För tredje året i rad brinner det på Rörö

Foto Roy Andersson, overonwest Roy Andersson meddelade att han skulle bränna på torsdagen den 27 mars 2013. Förhållande när man ska bränna måste vara perfekta för att det ska bli en lyckad bränning. Som alltid lyckas Roy och hans medarbetare pricka rätt dag. Så nu brändes Rörö även i år. Om man vill se vilken […]

Hästsläpp på Rörö

  En varm dag i mitten av maj anlände de efterlängtade islandshästarna med färjan till Rörö. Cirka 90 personer var samlade för att beskåda hästsläppet. Inga ystra kor här. Stilla och lungt gick hästarna in i hagen och lät sig snällt visas upp. Roy Andersson, djurhållare på ön tillsammans med Susanne Sjöland, presenterade varje häst. Hästen […]

Tänt var det här – nu brinner det på Rörö igen!

Den 8 mars brändes ytterligare ljunghedar på Rörö. Även detta år blev det en lyckad bränning. Elden tog rejäl fart. Roy Andersson och hans arbetslag gjorde ett strålande arbete. Nu väntar vi på att gräset ska börja spira i reservatet och att  islandshästarna ska få beta i det karga, islandslika landskapet! Samtliga foton är tagna […]

Det brinner på Rörö!

  Roy Andersson, Överön och hans arbetslag gjorde en stor insats i Rörös naturreservat idag, den 3 april 2012. GRACE-projektet ska bränna vid 41 tillfällen på öar i Bohuslän och Halland. Idag var det dags på Rörö. Bränning är en av projektets svåraste aktiviteter. Vinden måste blåsa från rätt håll och med lagom vindstyrka, solen […]

Uppföljning

Projektet har följt upp resultatet efter röjningarna av gräsmarkerna. En sammanfattning av uppföljningsresultaten som visar några av trenderna och indikationer på utvecklingen i de restaurerade områdena kommer att beskrivas här inom kort. Uppföljningsmetod Uppföljningsrapporter för respektive län Västra Götaland Hallands Blekinge  Stockholm   I Västra Götalands län har skötselplaner för framtida uppföljning tagits fram. Områdena är sorterade från norr […]

Slutseminarium i GRACE-projektet

Rörö har stora arealer av mosaikmarker där ljung och artrika gräsmarker ligger insprängda mellan bergen  GRACE-projektets slutseminarium gick av stapeln den 26-28 sugusti 2015. Seminariet hölls i Göteborg med exkursioner till GRACE-områdena. På Rörö (Natura 2000-området Sälöfjorden) guidade Roy Andersson och Hans Alexandersson och på Vendelsö (Natura 2000-området Vendelsöarna) guidade Krister Larsson och Jeanette Hansson. Landshövdingen i Västra […]

Slutseminarium GRACE

Vendelsö Nu är det snart dags för GRACE-projektets slutseminarium med exkursioner. Slutseminariet kommer att hållas i Göteborg den 26-28 augusti 2015. Seminariet kommer att fokusera på betesdjurens betydelse för det öppna landskapet och bevarande av biologisk mångfald. En exkursion går till Rörö (Natura 2000-området Sälöfjorden) och en går till Vendelsö I Halland. Den 10 September […]

Skyltar

SKYLTAR PRODUCERADE I PROJEKTET   Demonstrationsplatser Generella skyltar Översiktlig skylt – klicka för att öppna.   Klicka här för större format.  Klicka här för större format . Åtgärderna i de olika länen är lika, men i Halland och Västra Götaland använder man även bränning av ljunghedar som en restaureringsåtgärd. I Blekinge och Stockholm har trädklädda betesmarker restaurerats. […]

Betesdjuren är på plats

Djuren är åter ute på öarna för att sköta sitt arbete. Fåren uppskattar det nya, späda gröna som gror där elden bränt bort gammalt ris (Rörö). När man har siesta kan man välja en solig, varm plats där vinden fläktar bort insekterna eller i skuggan av en vresig tall. Här har djuren ett varierat bete, […]